Χρήση cookies

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Δεν είναι δυνατή η χρήση cookies για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Με τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies, μπορούμε να απλουστεύσουμε την πλοήγηση και να διευκολύνουμε τη σωστή προβολή των ιστότοπών μας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ασφαλώς, μπορείτε να προβάλλετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Οι περιηγητές διαδικτύου είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να δέχονται τα cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας του περιηγητή σας για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies, ενδέχεται κάποια περιεχόμενα του ιστότοπού μας να μην λειτουργούν.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Αρμόδιος οργανισμός

Η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ, 17ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας και Ποταμού 20. Κηφισιά („Εμείς“ στην παρούσα δήλωση), ως χειριστής αυτού του ιστότοπου http://www.bosch-home.gr/ („Bosch Οικιακές Συσκευές“), είναι ο αρμόδιος οργανισμός για το χειρισμό προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών ενημέρωσης της Bosch Οικιακές Συσκευές („Εσείς“).

Η προστασία των δεδομένων σας αποτελεί σοβαρό ζήτημα για εμάς. Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την τήρηση των κανονισμών προστασίας δεδομένων από εμάς και τους προμηθευτές μας.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων, παρέχουμε ακολούθως πληροφορίες σχετικά με το είδος, την έκταση και το σκοπό της συλλογής, της επεξεργασίας και της χρήσης δεδομένων που λαμβάνονται κατά τη χρήση της Bosch Οικιακές Συσκευές από πλευράς σας.

2. Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Τέτοιες πληροφορίες είναι, για παράδειγμα, το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η διεύθυνση e-mail, ή ο αριθμός τηλεφώνου σας. Μέσω της χρήσης cookies (Παράρτημα, 1) που δεν αφορούν άμεσα στην ταυτότητά σας, καθίσταται δυνατή η συλλογή πληροφοριών, π.χ. σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη Bosch Οικιακές Συσκευές, ανάμεσα στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα. Τέτοιες πληροφορίες βασίζονται στην ταυτοποίηση του χρήστη και συνεπώς συλλέγονται, αποθηκεύονται και αξιολογούνται κατά περίπτωση. Μη προσωπικά δεδομένα θεωρούνται οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται, δηλαδή, ομαδοποιούνται σε μεγαλύτερες, μη προσαρμόσιμες ενότητες, συνοψίζονται, συλλέγονται και αξιολογούνται.

3. Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Ενημέρωσης της Bosch Οικιακές Συσκευές χωρίς αποκάλυψη της ταυτότητάς σας. Λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που ούτως ή άλλως συγκεντρώνουμε κατά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία Ενημέρωσης παρουσιάζονται ακολούθως, κάτω από το στοιχείο “Δεδομένα καταγραφής διακομιστή Web” και “Προφίλ χρήσης με ψευδώνυμα”.

Εάν εγγραφείτε σε μία από τις προσωπικές υπηρεσίες μας (π.χ. myBosch) ή παραγγείλετε προϊόντα (π.χ. στο ηλεκτρονικό κατάστημα) ζητούμε το όνομά σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες, βλέπε στοιχείο “Εγγραφή στη Bosch Οικιακές Συσκευές ”.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας διαθέτετε χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς για τους οποίους μας τα διαθέσατε. Οι πληροφορίες που παρέχονται, για παράδειγμα, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, χρησιμοποιούνται από εμάς για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

4. Δεδομένα καταγραφής διακομιστή Web

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία Ενημέρωσης της Bosch Οικιακές Συσκευές, ο περιηγητής ιστού σας έχει διαμορφωθεί τεχνικά έτσι ώστε να μεταδίδει αυτόματα στο διακομιστή Web μας τα ακόλουθα δεδομένα ("δεδομένα καταγραφής"), τα οποία στη συνέχεια συγκεντρώνουμε σε αρχεία καταγραφής:
• Ημερομηνία πρόσβασης
• Ώρα πρόσβασης
• URL του ιστότοπου αναφοράς
• Αρχείο που ανακτήθηκε
• Όγκος δεδομένων που μεταδόθηκαν
• Τύπος και έκδοση περιηγητή
• Λειτουργικό σύστημα
• Διεύθυνση IP
• Όνομα τομέα παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο


Πρόκειται αμιγώς για πληροφορίες οι οποίες δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να σας παρέχουμε σωστά το περιεχόμενο που ζητήσατε, και η συλλογή τους αποτελεί μια αναπόφευκτη πτυχή της χρήσης των ιστότοπών μας.

Τα δεδομένα καταγραφής αναλύονται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους, για τη βελτίωση του ιστότοπου και της τεχνολογίας στην οποία βασίζεται, και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα δεδομένα καταγραφής αποθηκεύονται ξεχωριστά από λοιπά δεδομένα (π.χ. τα δεδομένα που αναφέρονται στο Στοιχείο 5.), τα οποία συγκεντρώνονται στα πλαίσια της χρήσης της Υπηρεσίας Ενημέρωσης της Bosch Οικιακές Συσκευές από πλευράς σας.

5. Προφίλ χρήσης με ψευδώνυμο

Χρησιμοποιούμε cookies και pixels παρακολούθησης, προκειμένου να συγκεντρώσουμε δεδομένα που αφορούν στη χρήση της Υπηρεσίας Ενημέρωσης (και των ενημερωτικών δελτίων της) από πλευράς σας, για λόγους διαφήμισης και έρευνας αγοράς, και προκειμένου να προσαρμόζουμε την Υπηρεσία Ενημέρωσης της Bosch Οικιακές Συσκευές στις ανάγκες των χρηστών. Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων χρήσης και η δημιουργία προφίλ χρήσης γίνεται σε ανώνυμη βάση μέσω της χρήσης ενός αναγνωριστικού cookie (cookie ID).

Δημιουργούμε και αποθηκεύουμε αυτά τα προφίλ χρήσης αποκλειστικά σε ανώνυμη μορφή και δεν τα συσχετίζουμε με το όνομά σας ή με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση e-mail σας, που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν.

Συγκεντρώνουμε δεδομένα χρήσης και δημιουργούμε προφίλ χρήσης με τη βοήθεια της υπηρεσίας Adobe Analytics της Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland ("Adobe"). Οι πληροφορίες που αφορούν στη χρήση της Υπηρεσίας Ενημέρωσης της Bosch Οικιακές Συσκευές από πλευράς σας διαβιβάζονται σε διακομιστές στην Adobe, όπου αναλύονται και επιστρέφονται ως συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία αποκαλύπτουν τάσεις αναφορικά με τη γενικότερη χρήση του ιστότοπου.

Έχετε δικαίωμα να προβάλετε ένσταση στη συγκέντρωση των δεδομένων χρήσης σας και στη δημιουργία ενός τέτοιου ανώνυμου προφίλ χρήσης (εξαίρεση). Μπορείτε να δηλώσετε την έντασή σας στον αντίστοιχο ιστότοπο της Adobe. Για τη λειτουργία των cookies και τις δυνατότητες εξαίρεσης που παρέχει η υπηρεσία Adobe Analytics, παρακαλούμε ανατρέξτε στα επίσημα έγγραφα της Adobe στο ακόλουθο URL: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html Για τη συγκέντρωση των δεδομένων χρήσης και τη δημιουργία των προφίλ χρηστών, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics της Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρα η οποία δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 1995 περί προστασίας των ατόμων αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και περί ελεύθερης διακίνησης αυτών των δεδομένων (OJ L. 281 p 31). Οι πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του ιστότοπου της Bosch Οικιακές Συσκευές από πλευράς σας διαβιβάζονται στο διακομιστή της Google, αναλύονται και επιστρέφονται σε εμάς ως συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία αντανακλούν τάσεις αναφορικά με τη γενικότερη χρήση του ιστότοπου.

Έχετε δικαίωμα να προβάλετε ένσταση στη συγκέντρωση των δεδομένων χρήσης σας και στη δημιουργία ενός τέτοιου ανώνυμου προφίλ χρήσης (εξαίρεση). Μπορείτε να δηλώσετε την έντασή σας στον αντίστοιχο ιστότοπο της Google. Για τη λειτουργία των cookies και τις δυνατότητες εξαίρεσης που παρέχει η υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε ανατρέξτε στα επίσημα έγγραφα της Google στο ακόλουθο URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6. Προώθηση δεδομένων σε εξωτερικούς τρίτους

Για την παροχή της Υπηρεσίας Ενημέρωσης της Bosch Οικιακές Συσκευές συνεργαζόμαστε με διάφορους προμηθευτές. Εφόσον έχουμε δεσμεύσει αυτούς τους προμηθευτές να συμμορφώνονται με τις αυστηρές οδηγίες μας για την επεξεργασία δεδομένων, ως εντεταλμένοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, δεν είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από αυτούς τους εξωτερικούς τρίτους. Εάν, σε άλλες περιπτώσεις, οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων απαιτούν από εμάς να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να παρέχουμε σε προμηθευτές προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε χρήστες της Υπηρεσίας Ενημέρωσης της Bosch Οικιακές Συσκευές, θα σας ενημερώσουμε ειδικά και δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

7. Εγγραφή στη Bosch Οικιακές Συσκευές

Κατά την εγγραφή σας για τη χρήση των προσωπικών υπηρεσιών μας, συλλέγουμε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Στη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής π.χ. για την υπηρεσία myBosch και το κατάστημα προμηθειών, ζητούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:


Υποχρεωτικές πληροφορίες:
• Τίτλος
• Όνομα και επίθετο
• Πλήρης διεύθυνση
• Τηλέφωνο
• Διεύθυνση e-mail
• Κωδικός πρόσβασης

Προαιρετικές πληροφορίες:
• Κινητό τηλέφωνο
• Ημερομηνία γέννησης
• Απάντηση στην ερώτηση "Πώς μάθατε για την Bosch;"
• Συγκατάθεση για τη λήψη διαφημίσεων


Με την εγγραφή αποκτάτε πρόσβαση σε περιεχόμενα και υπηρεσίες που προσφέρουμε μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αλλάξουν ή να διαγράψουν δεδομένα που παρείχαν κατά την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή. Επιπρόσθετα, μπορούμε να σας ενημερώσουμε οποιαδήποτε στιγμή για τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς. Κατόπιν αιτήματός σας, θα προβούμε στη διόρθωση ή τη διαγραφή πληροφοριών για εσάς που έχουμε στη διάθεσή μας, εξαιρουμένων περιπτώσεων που η διατήρηση αυτών των πληροφοριών για ορισμένο διάστημα προβλέπεται από το νόμο. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφορικά με το θέμα αυτό, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος αυτής της Δήλωσης Απορρήτου.

8. Παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή (αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα)

Για την παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή (π.χ. παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα) πρέπει να μας παρέχετε πρόσθετα δεδομένα, όπως στοιχεία πληρωμής. Για την προστασία των δεδομένων σας στη διάρκεια της μετάδοσης, χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης (π.χ. SSL) μέσω HTTPS. Η δυνατότητα αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχεται ανεξαρτήτως εγγραφής.

8.1 Αγορά χωρίς εγγραφή

Κατά την πραγματοποίηση αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα προμηθειών χωρίς εγγραφή, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα: • Τίτλος, όνομα, επώνυμο, οδός, αρ. οδού, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη • Διεύθυνση e-mail • Στοιχεία τιμολόγησης (ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει ο χρήστης) Προαιρετικά μπορείτε να καταχωρήσετε τα ακόλουθα πρόσθετα δεδομένα: • Αριθμός τηλεφώνου • Αριθμός κινητού Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας και για την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που προκύψουν ερωτήσεις.

8.2 Αγορά με εγγραφή

Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή (βλέπε 7.) και θέλετε να προβείτε σε μια αγορά ως εγγεγραμμένος χρήστης, τότε αποθηκεύουμε τα δεδομένα που αναφέρονται στα σημεία 4., 5., 7. και 8.1: • Χρόνος και έκταση όλων των αγορών που έχετε πραγματοποιήσει ως εγγεγραμμένος χρήστης (ιστορικό αγορών).

9. Ενημερωτικό δελτίο (newsletter)

Κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας, τα δεδομένα που παρέχετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γι' αυτόν το σκοπό.

Για να γίνει δεκτή η εγγραφή σας, χρειαζόμαστε το όνομά σας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Προκειμένου να επαληθεύσουμε ότι η αίτηση γίνεται από τον πραγματικό κάτοχο της διεύθυνσης e-mail, χρησιμοποιούμε τη διαδικασία "double-opt-in (διπλή εγγραφή)". Για το σκοπό αυτό, καταγράφουμε την παραγγελία του newsletter, την αποστολή ενός e-mail επιβεβαίωσης και τη λήψη της απάντησης που ζητείται με αυτό. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή των newsletters και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και για την επακόλουθη χρήση τους με στόχο την αποστολή των newsletters μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Σε κάθε newsletter περιλαμβάνεται ο αντίστοιχος σύνδεσμος (link). Επιπρόσθετα, μπορείτε να ακυρώσετε άμεσα την εγγραφή σας στη Bosch Οικιακές Συσκευές οποιαδήποτε στιγμή ή να μας στείλετε το αίτημά σας επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος αυτού του εγγράφου.

10. Φόρμα επικοινωνίας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας, οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του αιτήματός σας και για πιθανές διευκρινιστικές ερωτήσεις.

11. Δεδομένα ανηλίκων

Δεν επιτρέπεται η μετάδοση προσωπικών δεδομένων από ανηλίκους χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

12. Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία Ενημέρωσης περιέχει συνδέσμους με άλλους ιστότοπους. Δεν έχουμε καμία απολύτως επιρροή στη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση των χειριστών αυτών των ιστότοπων με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

13. Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής και φραγής των δεδομένων

Παρακαλούμε, να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις αναφορικά με την προστασία δεδομένων ή αιτήσεις διόρθωσης, φραγής ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας άμεσα στα άτομα επικοινωνίας που καθορίζονται στις νομικές υποδείξεις του ιστότοπου.

14. Τροποποιήσεις αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων

Εφόσον χρειαστεί, αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων θα τροποποιηθεί προκειμένου να γνωστοποιηθούν τυχόν αλλαγές στις υπηρεσίες μας που επηρεάζουν την προστασία δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση εισαγωγής νέων υπηρεσιών ή για συμμόρφωση με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις.

15. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail:

personaldataprotectiongr@bshg.com

Ημερομηνία ισχύος της παραπάνω Δήλωσης Απορρήτου: 1 Ιουλίου 2017

16. Cookies

Όπως και πολλοί άλλοι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε "cookies”. Τα cookies είναι μικρού μεγέθους αρχεία κειμένου που μεταδίδονται από το διακομιστή μίας ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο σας. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουμε αυτόματα συγκεκριμένα δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, ο περιηγητής που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.

Δεν είναι δυνατή η χρήση cookies για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Με τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies, μπορούμε να απλουστεύσουμε την πλοήγηση και να διευκολύνουμε τη σωστή προβολή των ιστότοπών μας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ασφαλώς, μπορείτε να προβάλλετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Οι περιηγητές διαδικτύου είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να δέχονται τα cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας του περιηγητή σας για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies, ενδέχεται κάποια περιεχόμενα του ιστότοπού μας να μην λειτουργούν.

17. Χρήση προσθηκών κοινωνικής δικτύωσης κοινωνικών δικτύων

[Facebook]

Η Bosch Οικιακές Συσκευές χρησιμοποιεί εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης ("plug-ins") από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.com, της εταιρείας Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook"). Τα plug-ins φέρουν το λογότυπο του Facebook ή το επίθεμα "Facebook", "like", ή "share".

Όταν επισκέπτεστε σελίδες του ιστότοπού μου που περιέχουν τέτοια plug-ins, τα plug-ins είναι αρχικά απενεργοποιημένα. Τα plug-ins δεν ενεργοποιούνται εάν δεν πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο. Ενεργοποιώντας τα plug-ins, δημιουργείτε σύνδεση με το Facebook και δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη μετάδοση των δεδομένων στο Facebook. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας με το λογαριασμό σας στο Facebook. Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο, οι σχετικές πληροφορίες μεταδίδονται άμεσα και αποθηκεύονται στο Facebook μέσω του περιηγητή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και το σκοπό της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα δικαιώματά σας και τις ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε για την προστασία του απορρήτου σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων του Facebook.

Εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σας από το Facebook μέσω του ιστότοπού μας, πρέπει να αποσυνδέεστε από το λογαριασμό σας στο Facebook πριν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

[YouTube]

Η Bosch χρησιμοποιεί την πλατφόρμα αναπαραγωγής βίντεο YouTube της εταιρείας YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Το YouTube είναι μία πλατφόρμα αναπαραγωγής αρχείων ήχου και βίντεο.

Όταν φορτώνετε μια σελίδα στον ιστότοπό μας, το ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube δημιουργεί σύνδεση με το YouTube, προκειμένου να διασφαλιστεί η τεχνική μετάδοση του αρχείου βίντεο ή ήχου. Αφού δημιουργηθεί η σύνδεση με το YouTube, μεταδίδονται δεδομένα στο YouTube.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και το σκοπό της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το YouTube, καθώς και τα δικαιώματά σας και τις ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε για την προστασία του απορρήτου σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων του YouTube.

MyBosch

Εγγραφείτε δωρεάν και απολαύστε πολλά οφέλη!

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξαιρετική εξυπηρέτηση - πριν και μετά την αγορά.

+30 210 4277701 ή 18182 (τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα)

Ανακαλύψτε τη Bosch

Ανακαλύψτε την ποιότητα, την τελειότητα και την αξιοπιστία.

Εύρεση αντιπροσώπου

Βρείτε αντιπροσώπους ή καταστήματα σέρβις στην περιοχή σας!