Χρήση cookies

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Δεν είναι δυνατή η χρήση cookies για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Με τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies, μπορούμε να απλουστεύσουμε την πλοήγηση και να διευκολύνουμε τη σωστή προβολή των ιστότοπών μας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ασφαλώς, μπορείτε να προβάλλετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Οι περιηγητές διαδικτύου είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να δέχονται τα cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας του περιηγητή σας για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies, ενδέχεται κάποια περιεχόμενα του ιστότοπού μας να μην λειτουργούν.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων
_________________________________________________________________
Απλά και συνοπτικά
____________________________________________________

Σχετικά με εμάς και τον ιστότοπό μας

Εμείς, η εταιρεία BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε., με έδρα στην Αθήνα (17ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά) , λειτουργούμε αυτόν τον ιστότοπο. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες επικοινωνίας που αναφέρονται στη σελίδα Στοιχεία Έκδοσης .

Εάν έρθετε σε επαφή μαζί μας, θα αποθηκεύσουμε και θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που παρέχετε, προκειμένου να διεκπεραιώσουμε το ερώτημά σας και να απαντήσουμε σε τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις σας. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Θα διαγράψουμε τις πληροφορίες σας μόλις διεκπεραιωθεί το ερώτημά σας.
_________________________________________________________________


Οι πληροφορίες επικοινωνίας με την εταιρεία μας υπάρχουν στη σελίδα "Πληροφορίες Εταιρείας".________________________________________________________________

Οι κατευθυντήριες αρχές μας

Αντιμετωπίζουμε την προστασία των πληροφοριών σας με μεγάλη σοβαρότητα. Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και σε αυστηρή συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Έχουν ληφθεί οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας, προκειμένου όλοι οι ιστότοποί μας να προστατεύονται από τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.
_________________________________________________________________
Εμείς και οι συνεργάτες μας αξιοποιούμε τα πιο πρόσφατα τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων σας.
________________________________________________________________

Τι καταγράφουμε στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις περιοχές του ιστοτόπου μας στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι προστατευμένη, χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας, καταγράφουμε κάθε χρήση του ιστοτόπου μας, προκειμένου να αποκαθιστούμε βλάβες και να διευκρινίζουμε συμβάντα ασφάλειας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα δεδομένα που καταγράφουμε, μεταβαίνοντας στην ενότητα "Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας".
_________________________________________________________________


________________________________________________________________

Ποιες άδειες διαθέτουμε για να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Σεβόμαστε το απόρρητο των δεδομένων σας. Κατά συνέπεια, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται. Είναι αυτονόητο ότι μπορείτε επίσης να μας δώσετε την άδεια να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, δηλώνοντας τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε άλλες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας διότι μας το επιτρέπει η νομοθεσία. Εάν, για παράδειγμα, πραγματοποιήσετε μια παραγγελία μέσω του ιστοτόπου μας, επιτρέπεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να εκτελέσουμε την παραγγελία αυτή. Το ίδιο ισχύει και όταν χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες του ιστοτόπου μας που απαιτούν την επεξεργασία των δεδομένων σας. Επιτρέπεται επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όταν για την εν λόγω επεξεργασία έχουμε έννομο συμφέρον. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι τα δεδομένα καταγραφής που συλλέγουμε, προκειμένου να διασφαλίζουμε, μεταξύ άλλων, της λειτουργία του ιστοτόπου μας χωρίς προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε εάν λάβει χώρα οποιαδήποτε σχετική επεξεργασία των δεδομένων σας, ενώ τα συμφέροντά σας λαμβάνονται υπ' όψιν κάθε φορά που λαμβάνει χώρα η εν λόγω επεξεργασία. Σε περίπτωση που έχετε λόγους καταγγελίας, μπορείτε να βρείτε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στην τελευταία ενότητα αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων.

Οι άδειες που χρησιμοποιούμε και οι περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε τις άδειες αυτές αναφέρονται στην επόμενη ενότητα. Στην ίδια ενότητα, μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων σας στον ιστότοπό μας (π.χ. για τον τύπο, την έκταση και τον σκοπό της συλλογής δεδομένων).

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε:
Οι χρήστες ηλικίας κάτω των 16 ετών θα πρέπει να διαβιβάζουν προσωπικά τους δεδομένα σε εμάς μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους. Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να προβλέπει διαφορετικά όρια ηλικίας στην περίπτωση αυτή.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Δεν επηρεάζουμε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας στους ιστοτόπους αυτούς ή τη συμμόρφωση των τελευταίων με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων. Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν τις Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων που τυχόν παρέχουν.
_________________________________________________________________

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται

________________________________________________________________
Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας (αρχεία καταγραφής, cookie, παρακολούθηση κ.λπ.)
_________________________________________________________________


________________________________________________________________

Δεδομένα καταγραφής

Για τεχνικούς λόγους, κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στέλνει αυτόματα πληροφορίες (δηλ. δεδομένα καταγραφής) στον διακομιστή web της εταιρείας μας. Αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες, όπως τις εξής:

 • Την ημερομηνία πρόσβασης
 • Την ώρα πρόσβασης
 • Τη διεύθυνση URL του ιστοτόπου που περιέχει τον σύνδεσμο
 • Τα αρχεία στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση
 • Τον όγκο των μεταφερόμενων δεδομένων
 • Τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης
 • Το λειτουργικό σύστημα
 • Τη διεύθυνση IP (ανώνυμη)

Τα δεδομένα καταγραφής δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Γενικά αναλύουμε δεδομένα καταγραφής μόνο για να αποκαθιστούμε βλάβες λειτουργίας του ιστοτόπου μας ή για να διευκρινίζουμε συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα καταγραφής επ' αόριστον.

Ορισμένες φορές, είναι αναγκαίο να συλλέγουμε πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες, καθώς και δεδομένα καταγραφής, προκειμένου να αποκαθιστούμε βλάβες ή να διατηρούμε στοιχεία σχετικά με συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα καταγραφής βάσει του νόμου (άρθρο 6(1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Διαγράφουμε τα δεδομένα αυτά μόλις αποκατασταθεί η βλάβη ή διευκρινιστεί πλήρως το συμβάν που σχετίζεται με την ασφάλεια, ή εάν ο αρχικός σκοπός της επεξεργασίας δεν υφίσταται πλέον λόγω άλλων παραγόντων. Σε περίπτωση συμβάντος που σχετίζεται με την ασφάλεια, θα διαβιβάζουμε δεδομένα καταγραφής στις αρχές που πραγματοποιούν την έρευνα ανά περίπτωση, στο βαθμό που επιτρέπεται.

Πάντα αποθηκεύουμε τα δεδομένα καταγραφής ξεχωριστά από άλλα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου μας.
_________________________________________________________________


Χρησιμοποιούμε δεδομένα καταγραφής για να αποκαθιστούμε βλάβες ή να διευκρινίζουμε συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια._________________________________________________________________
Εγγραφή στον ιστότοπό μας

Μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης στον ιστότοπό μας. Η εγγραφή απαιτείται, εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία:

Απαιτούμενα στοιχεία:
 • Τίτλος
 • Ονοματεπώνυμο
 • Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση
 • Διεύθυνση e-mail
 • Κωδικός πρόσβασης

Προαιρετικά στοιχεία:
 • Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Συγκατάθεση στη λήψη διαφημίσεων.

Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Αποθηκεύουμε δεδομένα εγγεγραμμένων χρηστών, έως ότου ο χρήστης διαγράψει τον λογαριασμό του. Χρήστες με τη σχετική εξουσιοδότηση μπορούν να διαγράψουν τον λογαριασμό τους οποιαδήποτε στιγμή, μέσω του λογαριασμού τους. Ο λογαριασμός χρήστη επιτρέπει επίσης στους χρήστες να αλλάζουν ή να διαγράφουν ανά πάσα στιγμή συγκεκριμένες πληροφορίες που παρείχαν κατά την εγγραφή τους.

Είναι αυτονόητο ότι, με σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Επίσης, μετά από σχετικό αίτημά σας, ευχαρίστως θα διορθώσουμε ανακριβείς πληροφορίες ή θα διαγράψουμε πληροφορίες που τηρούμε για εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διαγραφή δεν απαγορεύεται από τους όρους των νομικών μας υποχρεώσεων που επιβάλλουν την τήρηση συγκεκριμένων πληροφοριών. Προκειμένου να υποβάλετε αίτημα για τα παραπάνω, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων.
_________________________________________________________________

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες υπηρεσίες και προσφορές__________________________________________________________________

Συμμετοχή σε κληρώσεις

Όταν εγγράφεστε για να συμμετάσχετε σε κλήρωση/διαγωνισμό, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την κλήρωση/τον διαγωνισμό και να ολοκληρώσουμε τυχόν επόμενες σχετικές ενέργειες. Τα δεδομένα που συλλέγουμε για τον συγκεκριμένο σκοπό εξαρτώνται από τη φόρμα εγγραφής που χρησιμοποιείται στη σελίδα της εκάστοτε διοργάνωσης.

Μετά από σχετικό αίτημα, οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν ενημέρωση για τα δεδομένα που παρείχαν κατά την εγγραφή τους, ή να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν λανθασμένων στοιχείων τους. Προκειμένου να υποβάλετε αίτημα για τα παραπάνω, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων.

Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την κλήρωση/τον διαγωνισμό και να ολοκληρώσουμε τυχόν επόμενες σχετικές ενέργειες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα στοιχεία σας διαγράφονται από τη στιγμή που δεν θα απαιτούνται πλέον για την πραγματοποίηση της κλήρωσης/του διαγωνισμού ή για την ολοκλήρωση τυχόν επόμενων σχετικών ενεργειών.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Cookie

Χρησιμοποιούμε cookie. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύουμε στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookie αυτά αποστέλλονται εκ νέου σε εμάς με κάθε επόμενη πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας. Έτσι μπορούμε, για παράδειγμα, να σας αναγνωρίζουμε, ή να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, χάρη στις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookie.

Τα cookie δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Τα cookie μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον διακομιστή web από τον οποίο προέρχονται.

Δεν κοινοποιούμε σε τρίτους τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookie, χωρίς τη ρητή άδειά σας.

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookie. Τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο είναι συχνά διαμορφωμένα έτσι ώστε να αποδέχονται cookie. Για να μην επιτρέπετε στο πρόγραμμα περιήγησης να χρησιμοποιεί cookie, μπορείτε (1) να ζητήσετε εξαίρεση από τη χρήση cookie όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιώντας το επίπεδο cookie (εάν διατίθεται) ή (2) να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Στις λειτουργίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης μπορείτε να δείτε πώς να απενεργοποιήσετε ή και να διαγράψετε cookie. Λάβετε υπ' όψιν ότι, λόγω της απενεργοποίησης/διαγραφής cookie, ορισμένες επιμέρους λειτουργίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να μην εκτελούνται με τον αναμενόμενο τρόπο. Παρακάτω αναφέρονται τα cookie που ενδεχομένως απαιτούνται για συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστοτόπου μας. Επιπροσθέτως, η απενεργοποίηση/διαγραφή cookie επηρεάζει μόνο το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για την εν λόγω απενεργοποίηση/διαγραφή. Συνεπώς, θα πρέπει να επαναλάβετε την απενεργοποίηση/διαγραφή cookie σε κάθε άλλο πρόγραμμα περιήγησης που τυχόν χρησιμοποιείτε.

Cookie που χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένες λειτουργίες, χωρίς αναφορές σε άτομα:
– Cookie που αποθηκεύουν συγκεκριμένες προτιμήσεις του χρήστη (π.χ. ρυθμίσεις αναζήτησης ή γλώσσας)
– Cookie που αποθηκεύουν πληροφορίες, προκειμένου να είναι εγγυημένη η απρόσκοπτη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο ή ήχου
– Cookie που αποθηκεύουν προσωρινά συγκεκριμένες καταχωρήσεις του χρήστη (π.χ. τα περιεχόμενα ενός καλαθιού αγορών ή μιας φόρμας στο διαδίκτυο)

Cookie που χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένες λειτουργίες, με αναφορές σε άτομα:
– Cookie με τα οποία διαπιστώνεται ή ελέγχεται η ταυτότητα των χρηστών μας

Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε αυτό το πλαίσιο βάσει του νόμου (άρθρο 6(1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα έως ότου το εκάστοτε cookie λήξει ή το διαγράψετε.

Κάθε άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη χρήση cookie περιγράφεται στις σχετικές ενότητες του παρόντος.
_________________________________________________________________
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται cookie, για να σας παρέχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες__________________________________________________________________

Αναλύσεις ιστού (web analytics) με χρήση ψευδώνυμων προφίλ χρήστη

Χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης ιστού για διάφορους σκοπούς στον ιστότοπό μας. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα εργαλεία ανάλυσης ιστού που χρησιμοποιούμε, καθώς και μια περιγραφή της συγκεκριμένης επεξεργασίας δεδομένων, τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μην επιτρέπετε στο εργαλείο ανάλυσης ιστού να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Λάβετε υπ' όψιν ότι με την τοποθέτηση cookie εξαίρεσης (opt out cookie) αποτρέπεται η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από τα εργαλεία ανάλυσης ιστού μόνο σε περιορισμένη έκταση. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα για τα cookie.
_________________________________________________________________

Η επίσκεψή σας μπορεί να μας πει πολλά για το πόσο ελκυστικός είναι ο ιστότοπός μας – γι' αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης ιστού, ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς τον ιστότοπό μας

____________________________________________________

Εργαλείο ανάλυσης ιστού: Adobe Analytics (Omniture)

Προκειμένου να πραγματοποιούμε έρευνες μάρκετινγκ και αγοράς, αλλά και να προσαρμόζουμε κατάλληλα τον ιστότοπό μας (και πιθανώς το ενημερωτικό μας δελτίο), χρησιμοποιούμε cookie ανάλυσης ή και JavaScript για να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρήσης που σχετίζονται με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, καθώς και με τους συνδέσμους που χρησιμοποιείτε μέσα από το ενημερωτικό δελτίο (εάν το λαμβάνετε). Τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται και δημιουργείται ένα ψευδώνυμο προφίλ χρήσης από τα δεδομένα αυτά, χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό cookie (cookie ID). Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε είτε δεν καταγράφεται είτε γίνεται ανώνυμη αμέσως μόλις καταγραφεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Adobe Analytics που παρέχεται από την εταιρεία Adobe Systems Software Ireland Ltd., η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία, στη διεύθυνση 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, ("Adobe"), για να συλλέγουμε δεδομένα και να δημιουργούμε προφίλ χρήσης. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την από εσάς χρήση του ιστοτόπου μας διαβιβάζονται σε διακομιστές της Adobe, αναλύονται και επιστρέφονται αποκλειστικά σε εμάς ως συγκεντρωτικά δεδομένα. Με τα δεδομένα αυτά μπορούμε να εντοπίζουμε τάσεις στη γενική χρήση του ιστοτόπου.

Δεν συσχετίζουμε τα προφίλ δεδομένων που προκύπτουν με το όνομά σας ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε αυτό το πλαίσιο με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6(1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα δεδομένα χρήσης αποθηκεύονται από την υπηρεσία που χρησιμοποιούμε για ένα μέγιστο χρονικό διάστημα 37 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία συλλέχθηκαν.

Εξαίρεση (opt out): Εάν θέλετε τα δεδομένα χρήσης σας να μην συλλέγονται, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον σχετικό ιστότοπο εξαίρεσης (opt out website)της Adobe. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των cookie της υπηρεσίας Adobe Analytics και για την επιλογή εξαίρεσης: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html .
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Κοινοποίηση περιεχομένου σε κοινωνικά δίκτυα

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας μπορεί να κοινοποιείται σε κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διευκολύνουν την κοινοποίηση περιεχομένου είναι ενσωματωμένα με απλούς υπερσυνδέσμους (hyperlinks), και όχι με προσθήκες (plugin) που αναπτύσσουν πάροχοι κοινωνικών δικτύων. Έτσι εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία σας δεν μεταδίδονται αυτόματα σε διακομιστές κοινωνικών δικτύων μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Επιπλέον, όταν κοινοποιείτε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας, διαβιβάζουμε στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για να κοινοποιηθεί το σχετικό περιεχόμενο. Στο περιβάλλον αυτό, δεν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα.

Ταυτόχρονα, σε κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν και απλοί σύνδεσμοι προς τους ιστοτόπους μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο από τον ιστότοπό μας προς ένα κοινωνικό δίκτυο, ή εάν συνδεθείτε στο κοινωνικό δίκτυο για να κοινοποιήσετε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας, ο πάροχος του εν λόγω κοινωνικού δικτύου επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους από τον πάροχο του κοινωνικού δικτύου, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του απορρήτου σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στις Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων που διατίθενται από τον αντίστοιχο πάροχο.
_________________________________________________________________
Κοινοποιήστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας σε κοινωνικά δίκτυα, χωρίς να επηρεάζεται το απόρρητο των δεδομένων σας__________________________________________________________________

Αναζήτηση εμπόρου χρησιμοποιώντας τους Χάρτες Google

Μια λειτουργία που έχετε στη διάθεσή σας ως χρήστης του ιστοτόπου μας είναι ένας χάρτης που δείχνει τους συνεργαζόμενους εμπόρους στην περιοχή σας. Για την εμφάνιση αυτού του χάρτη, χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google. Οι Χάρτες Google είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Μέσω του παρακάτω συνδέσμου, μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας όταν χρησιμοποιούνται οι Χάρτες Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Εάν θέλετε να δείτε συνεργαζόμενους εμπόρους στην περιοχή σας, θα πρέπει να προσδιορίσετε μια τοποθεσία, είτε εισάγοντας την τοποθεσία σας χειροκίνητα, είτε προτιμώντας να προσδιοριστεί αυτόματα από τη λειτουργία γεωγραφικού εντοπισμού του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εάν εισαγάγετε τις πληροφορίες αυτές χειροκίνητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αναφέρετε τη διεύθυνση της κατοικίας σας. Η αυτόματη αναγνώριση τοποθεσίας με τη λειτουργία γεωγραφικού εντοπισμού σε πρόγραμμα περιήγησης απαιτεί επεξεργασία της διεύθυνσης ΙΡ του υπολογιστή σας. Σε αυτό το πλαίσιο επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6(1α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) τις πληροφορίες σας, τις οποίες ζητάει το πρόγραμμα περιήγησης όταν αποκτάτε πρόσβαση στον χάρτη. Στο περιβάλλον αυτό, δεν αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.
_________________________________________________________________

________________________________________________________

Περιπτώσεις όπου διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας

Για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, συνεργαζόμαστε με διάφορους παρόχους υπηρεσιών. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών προσεκτικά και έχουμε υπογράψει σύμβαση προστασίας δεδομένων με κάθε έναν πάροχο υπηρεσιών, προκειμένου να διατηρούμε ασφαλείς τις πληροφορίες σας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ιστοτόπου μας είναι οι εξής:
 • Πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας
 • Πάροχος υπηρεσιών προγραμματισμού
 • Πάροχος υπηρεσιών πωλήσεων και μάρκετινγκ
 • Πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης
_________________________________________________________________
Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σε σχέση με τον ιστότοπό μας επιλέγονται προσεκτικά και υποχρεούνται να πληρούν πρότυπα προστασίας δεδομένων


________________________________________________________

Τα δικαιώματά σας
Εάν έχετε λόγους να προβείτε σε διαμαρτυρία, παρακάτω θα βρείτε μια συνοπτική περιγραφή των δικαιωμάτων σας. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα αιτήματος δεδομένων https://datarequest.bsh-group.com .

Το δικαίωμά σας για ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα σας
Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

Το δικαίωμά σας για διόρθωση και συμπλήρωση των δεδομένων σας
Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς. Θα συμπληρώσουμε ατελή δεδομένα εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τον προβλεπόμενο σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Το δικαίωμά σας για διαγραφή των δεδομένων σας
Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε από το νόμο να διατηρούμε τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την από εμάς εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.

Το δικαίωμά σας για δέσμευση των δεδομένων σας
Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

Το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Το δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ δεν συνιστά ποτέ για εμάς επιτακτικό και νόμιμο λόγο.

Το δικαίωμά σας για φορητότητα των δεδομένων σας
Μετά από σχετικό αίτημά σας, μπορούμε να σας διαθέσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Το δικαίωμά σας για προσφυγή σε ρυθμιστική αρχή
Μπορείτε να προσφύγετε σε αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Για να το κάνετε αυτό, απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων του τόπου κατοικίας σας ή στην αρχή προστασίας δεδομένων, στη δικαιοδοσία της οποίας υπόκειται η εταιρεία μας (αναφέρεται παρακάτω).
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr
_________________________________________________________________

Προκειμένου να διασφαλίζετε πλήρη έλεγχο στις πληροφορίες σας, έχετε στη διάθεσή σας μια εκτενή σειρά δικαιωμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαχειριστείτε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας


________________________________________________________

Το αίτημά σας για ενημέρωση και πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας
Ως καταναλωτής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο Έντυπο Αιτήματος καταναλωτή από τον ιστότοπό μας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την ενημέρωση και πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Για αυτόν τον σκοπό, συλλέγουμε τα δεδομένα που παρέχετε στο Έντυπο αιτήματος καταναλωτή σχετικά με εσάς ή το τρίτο άτομο που εκπροσωπείτε, προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να διακριβώσουμε τα αιτηθέντα δεδομένα στις βάσεις δεδομένων μας, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Μας επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων, βάσει νόμου (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Το αίτημά σας και η απάντησή μας θα αποθηκεύονται για μέγιστο διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία απάντησης, για λόγους τεκμηρίωσης.

Τα δικαιώματά σας
Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή των δικαιωμάτων σας παρακάτω. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω μέσα επικοινωνίας για τα αιτήματά σας:

• Καταναλωτές: Χρησιμοποιήστε τη Φόρμα αιτήματος δεδομένων καταναλωτή στη διεύθυνση https://datarequest.bsh-group.com .
• Πωλητές/προμηθευτές/πάροχοι υπηρεσιών και εργαζόμενοι αυτών: Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα πωλήσεων ή προμηθειών μας μέσω e-mail .
• Οι εργαζόμενοί μας: Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα Ανθρωπίνων πόρων.
_________________________________________________________________


_________________________________________________________

Το σημείο επικοινωνίας για όλες τις απορίες σας σχετικά με την προστασία δεδομένων

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να απευθυνθείτε απευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας:

BSH Hausgeräte GmbH
Data Protection Officer
Carl-Wery-Str. 34
81739 Munich, Germany

Data-Protection-GR@bshg.com
_________________________________________________________________


Παρακαλούμε μην διστάσετε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων


________________________________________________________

Τροποποιήσεις αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων

Αυτές οι Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των Πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Ισχύει από: 25.03.2018
Έκδοση: DPI_1.0_1.0
_________________________________________________________________________________________________________________________

MyBosch

Εγγραφείτε δωρεάν και επωφεληθείτε από αποκλειστικές εκπτώσεις και προνόμια!

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξαιρετική εξυπηρέτηση - πριν και μετά την αγορά.

+30 2104277500 (πανελλαδικά)

Ανακαλύψτε τη Bosch

Ανακαλύψτε την ποιότητα, την τελειότητα και την αξιοπιστία.

Εύρεση αντιπροσώπου

Βρείτε αντιπροσώπους ή καταστήματα σέρβις στην περιοχή σας!